0932.689.677

𝗖𝗢𝗟𝗟𝗔𝗚𝗘𝗡 𝗣𝗨𝗥𝗘 𝗪𝗛𝗜𝗧𝗘 𝗦𝗛𝗜𝗦𝗘𝗜𝗗𝗢 – 𝑵𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒖𝒐̂́𝒏𝒈 𝒍𝒂̀𝒎 𝒕𝒓𝒂̆́𝒏𝒈 𝒅𝒂 𝑺𝒉𝒊𝒔𝒆𝒊𝒅𝒐 𝑷𝒖𝒓𝒆 𝑾𝒉𝒊𝒕𝒆 𝑵𝒉𝒂̣̂𝒕 𝑩𝒂̉𝒏

450,000 

Mua nhanh
Đặt mua 𝗖𝗢𝗟𝗟𝗔𝗚𝗘𝗡 𝗣𝗨𝗥𝗘 𝗪𝗛𝗜𝗧𝗘 𝗦𝗛𝗜𝗦𝗘𝗜𝗗𝗢 – 𝑵𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒖𝒐̂́𝒏𝒈 𝒍𝒂̀𝒎 𝒕𝒓𝒂̆́𝒏𝒈 𝒅𝒂 𝑺𝒉𝒊𝒔𝒆𝒊𝒅𝒐 𝑷𝒖𝒓𝒆 𝑾𝒉𝒊𝒕𝒆 𝑵𝒉𝒂̣̂𝒕 𝑩𝒂̉𝒏
𝗖𝗢𝗟𝗟𝗔𝗚𝗘𝗡 𝗣𝗨𝗥𝗘 𝗪𝗛𝗜𝗧𝗘 𝗦𝗛𝗜𝗦𝗘𝗜𝗗𝗢 – 𝑵𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒖𝒐̂́𝒏𝒈 𝒍𝒂̀𝒎 𝒕𝒓𝒂̆́𝒏𝒈 𝒅𝒂 𝑺𝒉𝒊𝒔𝒆𝒊𝒅𝒐 𝑷𝒖𝒓𝒆 𝑾𝒉𝒊𝒕𝒆 𝑵𝒉𝒂̣̂𝒕 𝑩𝒂̉𝒏 450,000 
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!